Get Adobe Flash player
     
 
สรุปจำนวนอุปกรณ์การตลาด (แยกตามการใช้ประโยชน์ รายอุปกรณ์)
 
     
 
หน่วยงาน: กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2567
 
     

   
 
ลำดับที่
รายการอุปกรณ์การตลาด
การใช้ประโยชน์
รวม
ใช้ตลอดปี
ใช้ตามฤดูกาล
ให้เช่า
ไม่ใช้งาน
1
 โรงสี
103  
18  
8  
57  
186  
2
 ฉาง
772  
331  
95  
117  
1,315  
3
 ไซโล
54  
26  
6  
39  
125  
4
 ลานตาก
538  
388  
95  
128  
1,149  
5
 เครื่องชั่ง
681  
258  
84  
108  
1,131  
6
 เครื่องอบลดความชื้น (เมล็ดพืช)
30  
74  
0  
125  
229  
7
 โรงงานปรับปรุงเมล็ดพันธุ์
18  
38  
2  
8  
66  
8
 ห้อง Lab ตรวจสอบเมล็ดพันธุ์
8  
13  
0  
2  
23  
9
 ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
90  
0  
0  
0  
90  
10
 โรงงานอาหารสัตว์
30  
0  
1  
3  
34  
11
 โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
8  
0  
0  
1  
9  
12
 ลานเทปาล์ม
50  
4  
1  
9  
64  
13
 โรงอบรมควันยางพารา
222  
119  
6  
68  
415  
14
 โรงงานอัดยางก้อน
15  
5  
0  
70  
90  
15
 ศูนย์รวบรวมคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร
14  
5  
0  
0  
19  
16
 ห้องเย็น
109  
13  
4  
4  
130  
17
 โรงงานแปรรูปนมยูเอชที
6  
0  
0  
0  
6  
18
 โรงงานแปรรูปนมพาสเจอร์ไรส์
18  
2  
0  
0  
20  
19
 โรงงานแปรรูปนมยูเอชทีและนมพาสเจอร์ไรส์
3  
0  
0  
0  
3  
20
 โรงงานผลิตยางแท่ง STR
4  
0  
0  
0  
4  
21
 โรงตากยางแผ่นดิบ/ยางเครฟ
24  
13  
0  
18  
55  
22
 โรงงานผลิตน้ำแข็งซอง
1  
0  
0  
0  
1  
23
 โกดัง
204  
19  
1  
3  
227  
24
 ศูนย์รวบรวมน้ำยางสด
11  
1  
0  
0  
12  
25
 ปั๊มน้ำมัน
192  
0  
4  
3  
199  
26
 โรงฆ่าสัตว์/โรงเชือด
2  
0  
0  
1  
3  
27
 โรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
0  
0  
0  
4  
4  
28
 โรงคั่วบดเมล็ดกาแฟ
1  
1  
0  
1  
3  
29
 โรงผสมกาแฟ
1  
0  
0  
0  
1  
30
 โรงงานผลิตปุ๋ย
19  
4  
0  
7  
30  
31
 โรงผลิตน้ำดื่ม
8  
0  
0  
0  
8  
32
 โรงรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์
0  
2  
0  
0  
2  
33
 โรงอบแห้งลำไย
18  
3  
0  
0  
21  
34
 โรงคัดแยกบรรจุหีบห่อผักและผลไม้
5  
2  
1  
0  
8  
35
 อาคารตลาดปลา
2  
0  
0  
0  
2  
36
 โรงแขวนหอม กระเทียม
0  
0  
1  
0  
1  
37
 โรงงานมันเส้น
0  
0  
0  
0  
0  
38
 โรงงานมันอัดเม็ด
0  
0  
0  
0  
0  
39
 เครื่องบรรจุหีบห่อ
27  
0  
0  
0  
27  
40
 เครื่องคัดแยกขนาด/คัดเกรด
16  
14  
0  
0  
30  
41
 อาคาร/สำนักงาน
33  
1  
0  
0  
34  
42
 จักรรีดยาง
26  
0  
0  
0  
26  
43
 เครื่องล้างยางแผ่น
2  
0  
0  
0  
2  
44
 เครื่องกรองน้ำ
3  
0  
0  
0  
3  
45
 เครื่องทดสอบความนิ่ม/ความอ่อนตัว (ยาง/พลาสติก)
1  
0  
0  
0  
1  
46
 เครื่องทดสอบความแข็ง (ยาง/พลาสติก)
2  
0  
0  
0  
2  
47
 เครื่องทดสอบความหนาแน่น/ความถ่วงจำเพาะ (ยาง/พลาสติก)
1  
0  
0  
0  
1  
48
 เครื่องทดสอบความหนืด (ยาง/พลาสติก)
1  
0  
0  
0  
1  
49
 เครื่องทดสอบความต้านทานต่อแรงดึง (ยาง/พลาสติก)
1  
0  
0  
0  
1  
50
 เครื่องตรวจจับโลหะ แบบสายพานลำเลียง
1  
0  
0  
0  
1  
51
 ถังบรรจุน้ำยางสด
1  
0  
0  
0  
1  
52
 แม่พิมพ์ สำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา
17  
0  
0  
0  
17  
53
 เก๊ะตากยาง
48  
0  
0  
0  
48  
54
 ตะกงยาง
150  
0  
0  
0  
150  
55
 เครื่องกวนผสม ยางพารา
8  
0  
0  
0  
8  
56
 โรงงานบรรจุภัณฑ์
1  
0  
0  
0  
1  
57
 พาเลท (แท่นวางสินค้า)
421  
0  
0  
0  
421  
58
 แผงเหล็กรองยาง
90  
0  
0  
0  
90  
59
 เครื่องจักรผลิตรองเท้าบูทยาง (พร้อมอุปกรณ์)
0  
0  
0  
0  
0  
60
 ถังเก็บน้ำมัน
0  
0  
0  
0  
0  
61
 เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม
19  
0  
0  
0  
19  
62
 เครื่องตรวจจุลินทรีย์
1  
0  
0  
0  
1  
63
 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์
2  
0  
0  
0  
2  
64
 ถังเก็บน้ำนมดิบ
6  
0  
0  
0  
6  
65
 บ่อน้ำเย็น (Ice Bank)
3  
0  
0  
0  
3  
66
 โรงอบลดความชื้น
7  
1  
0  
0  
8  
67
 เครื่องสับมันสำปะหลัง
10  
3  
0  
0  
13  
68
 อุปกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์นม
2  
0  
0  
0  
2  
69
 เครื่องผสมปุ๋ย
1  
0  
0  
0  
1  
70
 โรงเรือนเพาะปลูก
15  
0  
0  
0  
15  
71
 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์
0  
0  
0  
0  
0  
72
 เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
2  
0  
0  
0  
2  
73
 เครื่องพาสเจอร์ไรซ์เซอร์ (นม)
4  
0  
0  
0  
4  
74
 เครื่องตีฟองยางพารา
4  
0  
0  
0  
4  
75
 ตู้อบลมร้อน (อบแห้ง/ลดความชื้น)
5  
0  
0  
0  
5  
76
 เครื่องวัดความชื้น
1  
0  
0  
0  
1  
77
 ชุดสายพานลำเลียง
2  
1  
0  
0  
3  
78
 เครื่องตรวจคุณภาพข้าว
1  
0  
0  
0  
1  
79
 เครื่องผสมอาหารสัตว์
3  
0  
0  
0  
3  
80
 เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงฆ่าสัตว์/โรงเชือด
1  
0  
0  
0  
1  
81
 เครื่องบดสับ
8  
0  
0  
0  
8  
82
 ตู้นึ่ง/อบไอน้ำ
5  
0  
0  
0  
5  
83
 เครื่องรีดยางเครป
7  
0  
0  
0  
7  
84
 ระบบบำบัดและการกำจัดสิ่งปฏิกูล
1  
0  
0  
0  
1  
85
 เครื่องคั่วกาแฟ
1  
0  
0  
0  
1  
86
 เครื่องสี/นวด/แยกเมล็ดพืช
8  
1  
0  
0  
9  
87
 เครื่องโฮโมจีไนเซอร์ (นม)
1  
0  
0  
0  
1  
88
 ตู้แช่แข็ง/เย็น
7  
0  
0  
0  
7  
89
 เครื่องทําไอศครีม
2  
0  
0  
0  
2  
90
 เครื่องทําเต้าหู้หลอด
1  
0  
0  
0  
1  
91
 เครื่องล้างถาดไข่
1  
0  
0  
0  
1  
92
 ตู้อบรมควัน/เตาอบรมควัน
2  
0  
0  
0  
2  
93
 เครื่องนวดสูญญากาศ
0  
0  
0  
0  
0  
94
 ชุดอุปกรณ์ล้าง/ทำความสะอาด
4  
0  
0  
0  
4  
95
 ชั้นวางของ/สินค้า
700  
0  
0  
0  
700  
96
 เครื่องแยกครีมจากน้ำนมดิบ
1  
0  
0  
0  
1  
97
 ถังปลอดเชื้อ
1  
0  
0  
0  
1  
98
 ถังผสม (Mixing Tank)
1  
0  
0  
0  
1  
99
 เครื่องเหวี่ยงแยกกาก-แยกน้ำ
1  
0  
0  
0  
1  
100
 เครื่องสับผสมอาหาร
2  
0  
0  
0  
2  
101
 เครื่องปั้นลูกชิ้น
2  
0  
0  
0  
2  
102
 เครื่องผูกเชือกไส้กรอก กึ่งอัตโนมัติ
2  
0  
0  
0  
2  
103
 เครื่องอัดยางลูกขุน
5  
0  
0  
0  
5  
104
 เครื่องต้ม/เครื่องลวก
1  
0  
0  
0  
1  
105
 รถยก (ฟอร์คลิฟท์)
39  
0  
0  
0  
39  
106
 รถยกลากพาเลท (แฮนด์ลิฟท์)
2  
0  
0  
0  
2  
 
 รวม
5,005  
1,360  
309  
776  
7,450  
 
 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ราย / ขณะนี้มีผู้ใช้งาน ราย