ข้อมูลกฎหมายเรียงตาม "ชนิดกฎหมาย"
 
     
จำนวนข้อมูลที่มี 366 รายการ
หน้าที่ 2 /19
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
21
27 ธันวาคม 2531
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พ.ศ.2531
22
27 กรกฎาคม 2531
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอห้างฉัตร อำเภอเกาะคา และอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ.2531
23
6 กรกฎาคม 2530
 (แก้คำผิด) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่กิ่งอำเภอไม้แก่น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และอำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2530
24
25 มิถุนายน 2530
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่กิ่งอำเภอไม้แก่น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และอำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2530
25
19 กุมภาพันธ์ 2529
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอสระแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอวัฒนานคร และกิ่งอำเภอคลองหาด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2529 (ยกเลิก)
26
7 มิถุนายน 2528
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ในท้องที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2528
27
7 มิถุนายน 2528
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ในท้องที่อำเภอปลวกแดง อำเภอแกลง กิ่งอำเภอวังจันทร์ อำเภอแกลง อำเภอบ้านค่าย และอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ.2528 (ยกเลิก)
28
20 กรกฎาคม 2519
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2519
29
20 กรกฎาคม 2519
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2519
30
20 กรกฎาคม 2519
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2519
31
20 กรกฎาคม 2519
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2519 (ยกเลิก)
32
20 กรกฎาคม 2519
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2519
33
16 พฤศจิกายน 2518
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอตากใบ อำเภอระแงะ อำเภอสุไหงโก – ลก และ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2518 (ยกเลิก)
34
16 พฤศจิกายน 2518
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอบาเจาะ และอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2518 (ยกเลิก)
35
8 กันยายน 2518
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ในท้องที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2518
36
8 กันยายน 2518
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ในท้องที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2518
37
19 ธันวาคม 2513
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2513
38
19 ธันวาคม 2513
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2513
39
19 ธันวาคม 2513
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2513
40
19 ธันวาคม 2513
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2513
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   2   Next Last  จากจำนวน 19 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078