คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
     
จำนวนข้อมูลที่มี 16 รายการ
หน้าที่ 2 /2
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
11
24 พฤศจิกายน 2546
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 571/2546 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร กพส.
12
5 กันยายน 2546
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 426/2546 เรื่อง แต่งตั่งคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนสหกรณ์เขื่อนเขาแหลม
13
13 มีนาคม 2546
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 149/2546 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ลงนามในหนังสือสัญญากู้ยืมเงินทุนต่าง ๆ แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
14
10 กรกฎาคม 2544
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 290/2544 เรื่อง มอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัดลงนามในบันทึกต่อท้ายแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
15
20 พฤศจิกายน 2540
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 574/2540 เรื่อง มอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัดลงนามในหนังสือสัญญากู้ยืมเงินทุนต่าง ๆ แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
16
16 ตุลาคม 2539
 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 720/2539 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนสหกรณ์ ตามโครงการขยายเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ สำหรับโรงไฟฟ้าเครื่องที่ 8 และ 9 จังหวัดลำปาง
   
แสดงข้อมูลต่อหน้า
ขณะนี้อยู่หน้า 2 จากทั้งหมด 2 หน้า
หน้าแรก ย้อนกลับ
กระโดดไปหน้า 1 2

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078