พระราชกฤษฎีกา
 
     
จำนวนข้อมูลที่มี 39 รายการ
หน้าที่ 1 /2
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
16 พฤษภาคม 2541
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอคลองหาด และกิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2541
2
26 มีนาคม 2540
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2540
3
2 มิถุนายน 2539
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอวังจันทร์ อำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านค่าย อำเภอเมืองระยอง และอำเภอแกลง จังหวัดระยอง พ.ศ.2539
4
27 สิงหาคม 2536
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอนาบอน อำเภอทุ่งสง และอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2536
5
9 กันยายน 2533
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอระแงะ และอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2533
6
12 ธันวาคม 2532
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2532
7
27 ธันวาคม 2531
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พ.ศ.2531
8
27 กรกฎาคม 2531
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอห้างฉัตร อำเภอเกาะคา และอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ.2531
9
25 มิถุนายน 2530
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่กิ่งอำเภอไม้แก่น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และอำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2530
10
19 กุมภาพันธ์ 2529
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอสระแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอวัฒนานคร และกิ่งอำเภอคลองหาด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2529
11
7 มิถุนายน 2528
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ในท้องที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2528
12
7 มิถุนายน 2528
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ในท้องที่อำเภอปลวกแดง อำเภอแกลง กิ่งอำเภอวังจันทร์ อำเภอแกลง อำเภอบ้านค่าย และอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ.2528
13
20 กรกฎาคม 2519
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2519
14
20 กรกฎาคม 2519
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2519
15
20 กรกฎาคม 2519
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2519
16
20 กรกฎาคม 2519
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2519
17
20 กรกฎาคม 2519
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2519
18
16 พฤศจิกายน 2518
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอบาเจาะ และอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2518
19
16 พฤศจิกายน 2518
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอตากใบ อำเภอระแงะ อำเภอสุไหงโก – ลก และ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2518
20
8 กันยายน 2518
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ในท้องที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2518
 
แสดงผลหน้าที่  First Previous   1   Next Last  จากจำนวน 2 หน้า
แสดงข้อมูลต่อหน้า

 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
 
          เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2881-1900, 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078